Rajapack

Rajapack er en verdenskjent leverandør av emballasje, inkludert plastfri emballasje. En fransk aktør som verdsetter kvalitet og miljø i valget av sine partnere og produkter.

I netthandleriet tilbyr vi papirteip og papirkonvolutter kjøpt fra Rajapack. Ellers pakkes alle kundebestillinger i ublekede pappesker fra selskapet.