VEGANSK

Produkter i denne kategorien skal ikke inneholde animalske ingredienser. Alle våre veganske produkter skal være tydelig merket med ikonet Vegansk ikon slik at de lettere kan identifiseres.