UPCYCLED

I denne kategorien finner du produkter som er laget av gjenvunnede materialer, helt eller delvis. Om det er metall, plastflasker eller naturgummi.

Produksjon av jomfruelige ressurser, naturlige ressurser eller ei, krever enormt mye energi og vann. Et av de beste tiltakene for klima og miljø er derfor å ta i bruk ressurser som allerede er produsert.